Zarządzenia bpa Tadeusza Lityńskiego dotyczące programu duszpasterskiego diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w czasie epidemii

W sekcji Ważne komunikaty zamieszczone zostały zarządzenia bpa Tadeusza Lityńskiego z dnia 30 maja 2020 r. dotyczące programu duszpasterskiego diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w czasie epidemii.