Witamy na stronie internetowej naszej parafii

Moi drodzy!
Ciesząc się tym, że jest już strona internetowa naszej Parafii zachęcam wszystkich do odwiedzania, czytania, ale także pomocy w prowadzeniu tego dzieła. Zapraszam do angażowania się w redagowaniu naszej strony.
Chętnych zapraszam, aby zgłaszali chęć pomocy, by nasza współpraca służyła dobru całej wspólnoty.

ks. proboszcz Radosław Szymański