Wielkanoc 2022

Życzenia świąteczne

A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. (Dz 10,39)

              Zmartwychwstanie Chrystusa daje nam nadzieję, że nie ma problemów ponad moc Bożej łaski i prawdy. Wszystkie trudne zjawiska trzeba powierzyć Panu i od Niego zaczerpnąć rady, w jaki sposób je podjąć, jak ocenić. Przez zmartwychwstanie Jezus daje nam nadzieję przekroczenia dotychczasowych granic, naszych ocen i postaw. Święta to okazja, aby spotkać świadków zmartwychwstania.

Zapewniam o mojej modlitwie i duchowej łączności w te radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego.

Ks. Andrzej Fiołka