Sierpień miesiącem abstynencji

Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich!