Pokuta (Pojednanie)

Człowiek wierzący korzysta z dobrodziejstwa sakramentu pojednania godnie i możliwie często, a bezzwłocznie w przypadku popełnienia grzechu ciężkiego (świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej).

Warunki dobrej spowiedzi:

  • Rachunek sumienia – przypomnienie sobie wszystkich grzechów od ostatniej, dobrze odprawionej spowiedzi.
  • Żal za grzechy – boleść duszy z powodu zranienia Boga – Najlepszego Ojca. Bóg bez żalu nie odpuszcza żadnego grzechu.
  • Postanowienie poprawy – postanowienie unikania wszystkich grzechów, zwłaszcza ciężkich oraz sposobności do grzechu. Postanowienie to dotyczy także naprawy wyrządzonego zła.
  • Szczera spowiedź – wyznanie wszystkich zapamiętanych od ostatniej spowiedzi grzechów przed kapłanem.
  • Zadośćuczynienie – wypełnienie zadanej przez kapłana pokuty i naprawienie w miarę możliwości wszystkich szkód wyrządzonych przez grzech.

Spowiedź Święta w naszej parafii odbywa się pół godziny przed Mszą Świętą w każdą niedzielę i dni powszednie, a także w ramach rekolekcji adwentowych i wielkopostnych w wyznaczonym czasie.