Namaszczenie Chorych

Obowiązek poproszenia kapłana ciąży na najbliższej rodzinie chorego.
W przypadku ciężkiej choroby lepiej poprosić kapłana wcześniej, bowiem jest to sakrament umocnienia. Sakrament ten może być przyjmowany wielokrotnie, a nie tylko w przypadkach krańcowych.

Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić w następujących przypadkach:

  • Jeśli jest przewlekła choroba.
  • Osobom starszym wiekiem.
  • Przed operacją medyczną.
  • Nieprzytomnym lub psychicznie chorym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyłyby sobie przyjęcia tego sakramentu.

Przygotowanie mieszkania:
stół nakryty białym obrusem, krzyż, świeca, waciki, woda do popicia dla chorego.