Małżeństwo

Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w kancelarii parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Wówczas otrzymają potrzebne informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z zawarciem małżeństwa.

Na miesiąc przed ślubem podczas kolejnego spotkania w kancelarii muszą przedłożyć następujące dokumenty:

  • Dowód osobisty.
  • Aktualne Świadectwo Chrztu (z datą do sześciu miesięcy wstecz).
  • Świadectwo Bierzmowania (jeżeli nie ma potwierdzenia tego sakramentu na Świadectwie Chrztu).
  • Świadectwo religii z ostatniej klasy szkoły średniej.
  • Świadectwo ukończenia konferencji dla narzeczonych + poradnictwo rodzinne.
  • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku „ślubu konkordatowego”).
  • Dane świadków sakramentu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania).