Eucharystia (Komunia Św.)

Pierwsza Spowiedź i Komunia Święta dzieci w naszej parafii odbywa się w klasie trzeciej szkoły podstawowej.
Termin: Trzecia niedziela maja (21.05.2023 r.) na Mszy Świętej o godzinie 12:00.

Podstawowe przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej odbywa się w ramach katechizacji szkolnej.
Dzieci, które uczą się w szkołach poza terenem parafii, a przynależą do naszej wspólnoty parafialnej winny być zgłoszone przez rodziców we wrześniu – na początku roku szkolnego.

W terminie wyznaczonym przez przygotowującego księdza należy dostarczyć świadectwo chrztu dziecka – zwolnieni są ci rodzice, których dzieci były chrzczone w naszej parafii.

Rodziców wraz z dziećmi zachęcamy do uczestniczenia, przez cały rok w niedzielnej Mszy Świętej o godz. 12.00, a w ostatnią niedzielę każdego miesiąca po Mszy Świętej zapraszamy na spotkanie z księdzem, gdzie będą przekazywane bieżące informacje.