Chrzest

Dwa tygodnie przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami:

  • Odpis aktu urodzenia dziecka.
  • Świadectwo ślubu kościelnego (jeśli był poza parafią zamieszkania).
  • Świadectwo moralności chrzestnych wystawionym przez duszpasterza parafii, w której mieszkają.

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania.

W czasie Mszy Świętej należy przystąpić do Komunii Świętej – dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

  • Ukończyli 16 rok życia.
  • Przyjęli Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania.
  • Są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary.
  • Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego, a także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na katechizację.

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest po uzgodnieniu terminu z rodzicami dziecka i księdzem proboszczem podczas spotkania w kancelarii parafialnej.