Bierzmowanie

Przystępują do niego uczniowie klas ósmych, którzy mieszkają na terenie naszej parafii, niezależnie do jakiej szkoły uczęszczają.
Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli wcześniej, mogą również do niego przystąpić.

Kandydaci, powinni jak najszybciej od momentu rozpoczęcia przygotowania potwierdzić dokumentem fakt przyjęcia sakramentu chrztu.

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:

  • Systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy Świętej.
  • Korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania.
  • Branie czynnego udziału w spotkaniu z księdzem – raz w miesiącu (klasy VII – druga niedziela miesiąca po Mszy Św. o godz. 12:00, a klasy VIII – trzecia niedziela miesiąca po Mszy Św. o godz. 12:00).
  • Aktywne uczestniczenie w spotkaniach małych grup z animatorami – terminy spotkań ustalane są na bieżąco.
  • Uczestniczenie w Nabożeństwie Różańcowym (październik), Roratach, Drodze Krzyżowej.

Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania (musi to być imię osoby świętej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata, którą chciałby naśladować. Wybór patrona nie powinien być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.

Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy, albo sami rodzicie kandydata.