Prasa katolicka

Gorąco zachęcamy do lektury czasopism katolickich:

ANIOŁ STRÓŻ – katolicki miesięcznik kierowany do dzieci w wieku szkolnym.


BIBLIOTEKA KAZNODZIEJSKA – dwumiesięcznik homiletyczny, wydawany przez Święty Wojciech Dom Medialny w Poznaniu.


DOBRE NOWINY – bezpłatny miesięcznik katolicki wydawany od 2003 roku w Krakowie przez Dom Wydawniczy Rafael.


ECHO KATOLICKIE – tygodnik regionalny, ukazujący się w każdy czwartek na terenie Diecezji Siedleckiej.


GOŚĆ NIEDZIELNY – ogólnopolski tygodnik opinii, konserwatywno-katolicki, wydawany od 9 września 1923 roku w Katowicach.


IDZIEMY – tygodnik ukazujący się od września 2005 roku. Jego wydawcą jest Wydawnictwo Diecezji Warszawsko-Praskiej.


KRÓLOWA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO – katolickie czasopismo dla osób modlących się na różańcu i nowenną pompejańską.


MAŁY GOŚĆ NIEDZIELNY – miesięcznik o tematyce religijnej dla dzieci i młodzieży, powstały w 1926 roku z „Gościa Niedzielnego”.


MAŁY PRZEWODNIK KATOLICKI – miesięcznik katolicki dla dzieci wydawany przez Święty Wojciech Dom Medialny w Poznaniu. 


MIŁUJCIE SIĘ! – polski dwumiesięcznik katolicki ewangelizacyjny, skierowany szczególnie do młodzieży i rodzin, wydawany przez Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Obejmuje swoim zasięgiem również tych, którzy od wiary chrześcijańskiej odeszli lub nigdy o niej nie słyszeli.


MOJE PISMO TĘCZA – dwumiesięcznik o tematyce religijnej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W każdym numerze pisma można znaleźć m.in. porady psychologiczne dla rodziców, komiks, zabawy i konkursy.


NIEDZIELA – czasopismo wydawane z przerwami od 1926 roku, w Częstochowie początkowo jako pismo diecezjalne, a po II wojnie światowej, jako tygodnik ogólnopolski.


NOWE ŻYCIE – dolnośląskie pismo katolickie założone w 1983. Początkowo dwutygodnik, od stycznia 1993 miesięcznik. Jego wydawcą jest Wrocławska Kuria Metropolitalna.


OPIEKUN – czasopismo diecezji kaliskiej ukazujące się co dwa tygodnie w którym publikowane są artykuły o tematyce religijnej, teologicznej, moralnej, podejmujące tematy wychowawcze i rodzinne.


PIELGRZYM – dwutygodnik katolicki Diecezji Pelplińskiej – czasopismo katolickie wydawane od 1989 r. w Pelplinie przez Wydawnictwo „Bernardinum”. Dodatki samoistne: „Mały Pielgrzym”, „Pielgrzym Młodych”.


POSŁANIEC SERCA JEZUSOWEGO – jest najstarszym miesięcznikiem katolickim w Polsce. Wydawany od 1872 roku i redagowany przez ojców jezuitów kultywuje duchowość Apostolstwa Modlitwy.


PRZEWODNIK KATOLICKI – najstarszy w Polsce tygodnik o tematyce społeczno-religijnej, koncentrujący się na sprawach dotyczących wiary, a także życia Kościoła lokalnego i powszechnego.


PRZYMIERZE Z MARYJĄ – polski dwumiesięcznik o profilu konserwatywno-katolickim, wydawany w Krakowie przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi. Główne tematy podejmowane przez redakcję oscylują wokół wiary, Kościoła Katolickiego, rodziny, cywilizacji.


RÓŻANIEC – jedyny w Polsce miesięcznik formacji różańcowej wydawany przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Pismo stanowi kontynuację „Kółka Różańcowego”, wydawanego od 1909 r. przez założyciela zgromadzenia, bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego.


RYCERZ NIEPOKALANEJ – polski miesięcznik katolicki ukazujący się od stycznia 1922. Założony przez o. Maksymiliana Marię Kolbego, który był jego pierwszym redaktorem (do marca 1939).


SZUM Z NIEBA – charyzmatyczny dwumiesięcznik katolicki wydawany od 1992 przez Mocnych w Duchu przy kościele oo. Jezuitów w Łodzi.


WIĘŹ – katolickie czasopismo społeczno-kulturalne wydawane w Warszawie od 1958 roku. Miesięcznik został założony przez świeckich działaczy katolickich, stawiających sobie za cel intelektualne ożywienie i otwarcie polskiego katolicyzmu, zgodnie z duchem Soboru Watykańskiego II.


ZAWSZE WIERNI – to dwumiesięcznik przedstawiający tradycyjną naukę Kościoła na temat wiary i moralności; zawiera też artykuły z zakresu apologetyki, liturgiki, historii etc


ZWYCIĘSTWO NIEPOKALANEJ – wydawany od 1980 przez Fundację Signum Magnum w Rybniku kwartalnik katolicki. Czasopismo przybliża wiernym zagadnienia związane z duchowością mariańską, duszpasterstwem rodzin, nauczaniem papieży, ruchem trzeźwościowym i historią kościoła polskiego.


ŻYCIE DUCHOWE – kwartalnik wydawany przez Prowincję Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego i Wydawnictwo WAM. Pismo monograficzne o charakterze egzystencjalno-duchowym, skierowane do osób świeckich i duchownych, którym bliska jest troska o własny wewnętrzny rozwój. Podejmuje tematy z zakresu duchowości chrześcijańskiej, teologii, historii duchowości, psychologii, życia społecznego, kultury i sztuki.