GRUPA BIAŁO-CZERWONA

Grupa Biało-Czerwona wywodzi się z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Zielonej Górze. Reaktywowana w 2019 r. przez Wspólnotę parafii św. Mikołaja w Raculi.
Przewodnikiem grupy jest ks. Radosław Szymański proboszcz parafii św. Mikołaja w Raculi.
W pierwszym roku reaktywacji grupa liczyła około 50 osób, w tym najmłodszą uczestniczką była Olisia lat 5, a najstarszym brat Andrzej lat 69. Pielgrzymi z najdłuższym stażem wędrowania w naszej grupie to Ula i Joanna i była to ich 17 pielgrzymka na Jasną Górę. Naszą grupę tworzyli parafianie z Raculi, Drzonkowa, z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego oraz z parafii Miłosierdzia Bożego.

Grupa choć była mała to rozmodlona, pełna energii i entuzjazmu. Dostała przydomek  „najweselsza z grup”. Wszyscy wspólnie się wspierali tworząc rodzinę, co udowadnia, że liczy się nie ilość lecz jakość. Codzienna lektura Słowa Bożego i medytacja pozwalała nam otwierać się na Ducha Bożego, który działa w nas poprzez swoje dary i charyzmaty. W czasie pielgrzymki odprawialiśmy Drogę Krzyżową w intencji zadośćuczynienia za grzechy obrażające Boga i Matkę Najświętszą w naszym narodzie. Nasza modlitwa, która wypływała z naszych serc budowała jedność i trwałość naszego małego Kościoła, którym w czasie pielgrzymki była nasza Grupa Biało-Czerwona.PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ 2020

⇒ Pielgrzymka 2020 ⇐

⇒ Modlitwa Duchownych Pielgrzymów ⇐

⇒ Ogłoszenia pielgrzymkowe ⇐

⇒ Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii ⇐

⇒ Karta zgłoszenia uczestnictwa w 38. Pieszej Pielgrzymce Zielona Góra – Jasna Góra „Otyń” ⇐


19 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00 planowana jest Msza św. w intencji pielgrzymów,
a po Mszy św. spotkanie i czuwanie modlitewne. Serdecznie zapraszamy!

SPOTKANIE OPŁATKOWE 12.01.2020PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ 2019