DAROWIZNA

Pragniemy gorąco podziękować wszystkim darczyńcom za dotychczas okazane wsparcie dla naszej parafii. Dziękujemy nie tylko za przekazane środki finansowe, ale również za zaangażowanie i wszelką pomoc, którą od Was otrzymaliśmy.

Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!

Jednocześnie prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o zaufanie i datki, abyśmy mogli nadal realizować kolejne inicjatywy na rzecz naszej lokalnej kościelnej wspólnoty.

Poniżej przypominamy numer konta parafialnego, na który można wpłacać donacje:

Bank Polska Kasa Opieki S.A. PEKAO O. w Zielonej Górze
82 1240 6843 1111 0010 8917 3887