Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na miesiąc sierpień

W sekcji Ważne komunikaty zamieszczony został apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji 2020.